ACUSON SC2000

ACUSON SC2000

ACUSON SC2000 to system echokardiograficzny najwyższej klasy, który umożliwia generowanie obrazów 3D/4D (z użyciem głowicy phased array) oraz 2D o niezwykłej jakości. Dzięki zastosowaniu technologii spójnego obrazowania IN Focus, uzyskujemy obrazy o jakości, która dotychczas była niespotykana. Ta technika koncentruje wiązkę dźwiękową w każdym punkcie obrazu na całym polu widzenia, korzystając z informacji z nakładających się emisji. Efektem tego są setki ognisk obejmujących wszystkie strefy, od najbliższych do najdalszych, co przekłada się na obrazy o płaskim i przestrzennym charakterze.

Aparat USG ACUSON SC2000