mediDOK MOBILE

mediDOK® MOBILE

To najmniejszy i najszybszy klient dla archiwum zdjęć i dokumentów firmy mediDOK®.

mediDOK MOBILE

Po zintegrowaniu z Państwa programem do obsługi placówki medycznej, mediDOK® mobile może być natychmiast uruchomiony, nawet podczas przeglądania danych pacjenta.

Archiwum mediDOK® na urządzeniu mobilnym jest zawsze dostępne – w placówce poprzez WiFi, w podróży lub w domu przez bezpieczne połączenie internetowe (SSL).

Korzystanie z mediDOK® mobile jest bardzo łatwe, zarówno za pomocą dotyku, jak i prostych gestów. Dlatego doskonale sprawdza się na nowoczesnych tabletach lub ultrabookach.

Dzięki wbudowanemu aparatu fotograficznemu można robić zdjęcia i bezpośrednio umieszczać je w archiwum mediDOK®.

Jeśli nie ma dostępu do Internetu, mediDOK® mobile może być używany w trybie offline.

Dane potrzebne poza placówką medyczną można łatwo przenieść na tablet za pomocą kilku kliknięć. Dzięki temu można mieć dostęp do danych pacjenta, na przykład podczas wizyt domowych, nawet bez połączenia z siecią firmową lub internetem.

Zdjęcia wykonane za pomocą mediDOK® mobile można później przesłać do archiwum mediDOK® w dowolnym momencie – pod warunkiem działającego połączenia internetowego lub przebywania w sieci firmowej. To umożliwia innym użytkownikom dostęp do tych zdjęć.